Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Skamenelina lebky veverice žijúcej pred 45 miliónmi rokov
Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Zem má približne 3,6 miliardy rokov.

Otázka 2

O tom, ako vyzeral život v minulých obdobiach zisťujeme z internetu.

Otázka 3

Pri pomernom (relatívnom) veku hornín sa určuje, ktorá vrstva (hornina) je staršia a ktorá je mladšia.

Otázka 4

Vedúce skameneliny sú skameneliny organizmov, ktoré žili krátke obdobie ale na veľkom území a neboli závislé od predpokladaného prostredia vzniku usadenej horniny.

Otázka 5

Skutočný vek hornín je počet rokov od vzniku horniny. Určuje sa na základe rozpadu rádioaktívnych prvkov.

Otázka 6

Základné éry vývoja Zeme sú: pravek, starovek a novovek.

Voľba odpovede

Otázka

Na ktorom obrázku je kamenné jadro lastúry?

Spätná väzba

Otázka

Čo je znázornené na obrázku?

Skamenené stopy po lození červa Helminthopsis ichnosp

Answers

zachovaný zvyšok organizmu

stopa po činnosti organizmu

zvyšok presýtený nerastnými látkami

Spätná väzba

Otázka

Na ktorom obrázku je amonit?

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skameneliny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geochronológia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Technika_datovania 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vek_Zeme 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_dating 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Lebka veverice: By Captmondo (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kamenné jadro: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenená lastúra: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Stopy po lození červa: By Wilson44691 at en.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Zuby žraloka: By Wilson44691 (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Trilobit: Thomas Bresson [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Amonit: By spacebirdy(also known as geimfyglið (:> )=| made with Sternenlaus-spirit) (Own work) [CC BY-SA 3.0 or FAL], via Wikimedia Commons