Skip navigation

Cvičenia

Popis obrázka

Pozorne si prezri obrázok a skús postupne popísať procesy, ktoré sú označené číslami!

Horninový cyklus

 

Popíš proces označený číslom 1.

Popíš proces označený číslom 2.

Popíš proces označený číslom 3.

Popíš proces označený číslom 4.

Popis obrázka

Pozorne si prezri obrázok a skús popísať horninový cyklus!Horninový cyklus

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 1?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 2?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 3?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 4?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 5?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 6?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 7?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 8?

Ktoré slovo/slová by sme mohli napísať namiesto čísla 9?

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_cycle (Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported)

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Horninový cyklus 1: By User:Lies Van Rompaey (File:Gesteentecyclus.svg) [CC0], via Wikimedia Commons

Horninový cyklus 2: By Woudloper/Woodwalker (I photoshopped this) [Public domain, Public domain, GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons