Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Jaskyňa v útese
Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Krasové oblasti vznikajú pôsobením povrchovej a podpovrchovej vody v ťažko rozpustných horninách.

Otázka 2

Najčastejšie vzniká kras na vápenci, ale môže byť aj na kamennej soli, sadrovci, íloch, pieskovcoch a zlepencoch.

Otázka 3

Dôležitým činiteľom vzniku krasových útvarov je rozpustený kyslík vo vode.

Otázka 4

Škrapy sú lievikovité alebo misovité jamy s hĺbkou a šírkou niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov.

Otázka 5

Závrty sú ryhy s dĺžkou niekoľkých metrov, šírkou od niekoľkých centimetrov do niekoľkých metrov a hĺbkou maximálne 2 metre.

Otázka 6

Priepasti vznikajú zväčšením závrtov, prepadnutím do veľkých podzemných priestorov alebo zvislým vymieľaním vodou.

Otázka 7

Jaskyňa je každý podzemný priestor.

Voľba odpovede

Otázka

Najväčšia kremencová jaskyňa na svete Cueva Charles Brewer

Ako sa nazýva veda, ktorá sa zaoberá štúdiom jaskýň?

Answers

speleológia

jaskyňológia

Spätná väzba

Otázka

Ako nazývame kvaple rastúce zo stropu smerom nadol?

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazývajú kvaple rastúce smerom zdola nahor?

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazývajú spojené kvaple (keď sa stalaktity a stlagmity v strede spoja, vytvárajú jeden spojený kvapeľ)?

Answers

Spätná väzba

Otázka

Čo sú brčká?

Answers

tenké stalaktity

hrubé stalaktity

kučeravé vlasy

Spätná väzba

Otázka

Ako sa nazýva miesto, kde sa vodný tok dostáva pod povrch zeme?

Spätná väzba