Skip navigation

Cvičenia

Voľba odpovede

Otázka

Antracit - najkvalitnejšie čierne uhlie

Ako sa nazývajú vodorovne (alebo pod určitým uhlom) uložené doskovité telesá usadenín, ktorých vznik podmienil určitý proces, majú približne rovnaké vlastnosti a zloženie?

Answers

podložie a nadložie

Spätná väzba

Otázka

Aké horniny vznikajú usadzovaním úlomkov hornín a minerálov?

Answers

úlomkovité usadené horniny

biogénne (organogénne) usadené horniny

chemické usadené horniny

Spätná väzba

Otázka

Aké horniny vznikajú z tiel odumretých rastlín a živočíchov?

Answers

úlomkovité usadené horniny

biogénne (organogénne) usadené horniny

chemické usadené horniny

Spätná väzba

Otázka

Aké horniny vznikajú vylučovaním minerálnych látok z vody?

Answers

chemické usadené horniny

biogénne (organogénne) usadené horniny

úlomkovité usadené horniny

Spätná väzba

Viacnásobný výber

Otázka

Usadzovanie

Ktoré horniny patria k nespevneným úlomkovitým usadeným horninám?

Spätná väzba

Otázka

Ktoré horniny sú biogénne usadené horniny?

Spätná väzba

Otázka „Pravda-Lož“

Chemické usadené horniny

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Súbor vrstiev sa nazýva súvrstvie.

Tip

Vrstvy karpatského flyšového pásma v Poľsku

 

Otázka 2

Spodná vrstva sa nazýva nadložie a vrchná podložie.

Otázka 3

Štrk je tvorený väčšími nespevnenými úlomkami s veľkosťami jednotlivých zŕn od 2 mm do 256 mm.

Tip

Štrk

 

Otázka 4

Zlepenec vzniká stmelením piesku.

Tip

Zlepenec

 

Otázka 5

Vápenec vzniká zo schránok organizmov.

Tip

Vápenec

 

Otázka 6

Rašelina vznikla v mori z vápenca obohatením o horčík.

Tip

Rašelina

 

Otázka 7

Hnedé uhlie vzniklo zo stromovitých prasličiek, plavúňov a papradí v prvohorách na dne močiarov.

Tip

Hnedé uhlie

 

Otázka 8

Čierne uhlie vzniklo zo schránok organizmov.

Tip

Čierne uhlie

 

Otázka 9

Ropa vznikla z drobných živočíchov bez prístupu kyslíka na dne morí.

Otázka 10

Travertín vzniká v mori z vápenca obohatením o horčík.

Tip

Travertín

 

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Usadené_horniny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vrstva_(geoógia) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Štrk 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Piesok 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spraš 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Íl 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlepenec 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pieskovec 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ílovec 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vápenec 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Rašelina 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhlie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hnedé_uhlie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Čierne_uhlie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ropa 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sadrovec 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Halit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(hornina) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Travertín 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sedimentary_rocks 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedimentární_hornina

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Antracit: By Amcyrus2012 (Own work) [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

Usadzovanie: By Michael C. Rygel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Chemické usadené horniny: M. Samaee (M. Samaee's gallery) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Vrstvy: By Tomasz Kuran (Meteor2017) (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Štrk: By Stan Zurek (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Zlepenec: By Daniel Mayer [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Vápenec: I, porshunta [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Rašelina: By Luc84 [Public domain], via Wikimedia Commons

Hnedé uhlie: By Edal Anton Lefterov (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Čierne uhlie: By User:LmbugaCornischong at lb.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Travertín: By Nerijp (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons