Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Mont Blanc - najvyšší vrchol Európy

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Výsledkom horotvornej činnosti sú pohoria a poruchy zemskej kôry.

Otázka 2

Vrásnenie je proces ohýbania plastických hornín vplyvom tlaku do hrastov.

Tip

Zvrásnené horniny

 

Otázka 3

Preklopením vrásy, jej zlomením a presunutím vzniká posuv.

Tip

Vznik príkrovu

 

Otázka 4

Hrast je stupňovitá vyvýšenina zoskupených zlomov.

Tip

Hrast

 

Otázka 5

Priekopová prepadlina je stupňovitá zníženina zoskupených zlomov.

Tip

Priekopová prepadlina

 

Popis obrázka

Prezri si obrázok vrásy. Odpovedaj slovne na otázky a potom si zobraz spätnú väzbu.

Časti vrásy

Čo je znázornené číslom 1?

Čo je znázornené číslom 2?

Čo je znázornené číslom 3?

Popis obrázka

Prezri si obrázok zlomov. Odpovedaj slovne na otázky a potom si zobraz spätnú väzbu.

A - prešmyk, B - pokles, C - posuv

 

Vplyvom tlaku sa jedna kryha zdvihne nad druhú (A). Aký je to typ zlomu?

Vplyvom ťahu jedna kryha poklesne voči druhej (B). Aký je to typ zlomu?

Pohyb krýh vo vodorovnom smere (C). Aký je to typ zlomu?

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Orogenéza 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vrásnenie

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlom 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrast 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Priekopová_prepadlina 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orogenic 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fold_(geology) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fault_(geology) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlom

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Mont Blanc: By Ximonic, Simo Räsänen (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vznik príkrovu: By Greg Beaumont, National Park Service [Public domain], via Wikimedia Commons

Časti vrásy: By Jesús Gómez Fernández [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Zvrásnené horniny: By Dieter Mueller (dino1948) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Prešmyk, pokles, posuv: By Tipos de fallas.png: Jesús Gómez Fernándezderivative work: Gregors (Diskusia) 18:44, 1 March 2011 (UTC) (Tipos de fallas.png) [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Hrast: By Horst_graben.jpg: U.S. Geological Surveyderivative work: Gregors (talk) 11:17, 7 June 2011 (UTC) (Horst_graben.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons

Priekopová prepadlina: By Horst_graben.jpg: U.S. Geological Surveyderivative work: Gregors (talk) 11:17, 7 June 2011 (UTC) (Horst_graben.jpg) [Public domain], via Wikimedia Commons