Skip navigation

Cvičenia

Voľba odpovede

Otázka

Prelet stíhačky nad ropnými vrtmi počas vojny v Kuvajte

Ako nazývame minerály a horniny, ktoré sa ťažia, aby sme ich mohli využiť?

Spätná väzba

Otázka

Ako nazývame nerastné suroviny, ktoré obsahujú kovy?

Answers

energetické suroviny

Spätná väzba

Otázka

Do čoho zaznačujú geológovia výsledky terénneho prieskumu?

Tip

Geologická mapa Európy

 

Answers

do politickej mapy

do geologickej mapy

do Google maps

Spätná väzba

Otázka

Ktoré suroviny sa získavajú pomocou vrtov?

Tip

Vrt:

Ropná plošina - ťažba ropy vrtmi z dna oceánu

 

Answers

hnedé a čierne uhlie

ropa, zemný plyn, termálne vody

Spätná väzba

Otázka

Z ktorej rudy sa získava železo?

Tip

Magnetit

 

Spätná väzba

Otázka

Z ktorej rudy sa získava olovo?

Tip

Galenit

 

Spätná väzba

Otázka

Z ktorej rudy sa získava zinok?

Tip

Sfalerit

 

Spätná väzba

Otázka

Z ktorej rudy sa získava hliník?

Tip

Bauxit

 

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerastné_suroviny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nerudy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Surovina

http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_materials

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Stíhačka: See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

Geologická mapa Európy: Eric Gaba, Wikimedia Commons user Sting [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Ropná plošina: By Divulgação Petrobras / ABr (Agência Brasil [1]) [CC BY 3.0 br], via Wikimedia Commons

Magnetit: By Archaeodontosaurus (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Galenit: By Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Sfalerit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Bauxit: By Martina Grosty (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Ťažba ropy: Flcelloguy from en.wikipedia.org [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons