Skip navigation

Cvičenia

Otázka „Pravda-Lož“

Netypický pyrit

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Ruda je nerastná surovina – minerál alebo hornina, obsahujúca podiel kovov.

Otázka 2

Rudy sa v zemskej kôre často vyskytujú v tepnách.

Tip

Žila v hornine

 

Otázka 3

Zlato je neušľachtilý žltý, stály a nekujný kov.

Tip

Zlato:

Zlato

 

Otázka 4

Zlato sa v prírode vyskytuje v zlúčeninách.

Tip

Zlato:

Zlato

 

Otázka 5

Pyrit vytvára často kryštály tvaru kocky.

Otázka 6

Chalkopyrit sa podobá zlatu.

Tip

Chalkopyrit:

Chalkopyrit

 

Voľba odpovede

Otázka

Ťažba železnej rudy

Ktorý kov sa získava z chalkopyritu?

Tip

Chalkopyrit

 

Spätná väzba

Otázka

Ktorý kov sa získava z galenitu?

Tip

Galenit

 

Spätná väzba

Otázka

Ktorý kov sa získava zo sfaleritu?

Tip

Sfalerit

 

Spätná väzba

Otázka

Ktorý kov sa získava z antimonitu?

Tip

Antimonit

 

Spätná väzba

Otázka

Ktorý kov sa získava zo sideritu?

Tip

Siderit

 

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Chalkopyrit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Galenit

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sfalerit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Antimonit 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Siderit 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruda 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ore 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Pyrit: By Mike Beauregard (Flickr: Nanisivik Pyrite) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Žila v hornine: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Zlato: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pyrit: By DidierDescouens (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Chalkopyrit: By Daniel Schwen (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Galenit: By PAR [Public domain], via Wikimedia Commons

Sfalerit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Antimonit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Siderit: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons