Skip navigation

Cvičenia

Viacnásobný výber

Otázka

Mesiac tvorí len neživá príroda

Čo tvorí neživú prírodu? (Vyber všetky správne možnosti.)

Answers

slnečné žiarenie - tepelné a svetelné

minerály, horniny a pôda

živočíchy

Spätná väzba

Otázka „Pravda-Lož“

Geologické múzeum vo Varšave (Poľsko)

Odpovedaj podľa toho, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý!

Otázka 1

Organizmy závisia od neživej prírody a neživá príroda závisí od organizmov.

Otázka 2

Rastliny potrebujú svetlo na fotosyntézu.

Otázka 3

Iba živočíchy potrebujú O2 na dýchanie.

Otázka 4

Rastliny potrebujú CO2 na fotosyntézu.

Otázka 5

Organizmy vplývajú na neživú prírodu.

Otázka 6

Organizmy sa podieľajú na vzniku pôdy napr. tvorbou humusu.

Otázka 7

Uhlie vzniklo z ulít organizmov.

Otázka 8

Nerastné suroviny - sú suroviny, ktoré človek získava z neživej prírody a využíva ich na výrobu produktov.

Otázka 9

Geológia je veda zaoberajúca sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria.

Otázka 10

Odborníci zaoberajúci sa geológiou sú biológovia.

Viacnásobný výber

Otázka

Klasické nástroje geológa - geologické kladivko a lupa

Vyber všetky rudy.

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Príroda

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prírodnina

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geológia

http://en.wikipedia.org/wiki/Nature

http://en.wikipedia.org/wiki/Organism

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v cvičeniach:

Mesiac: By OldakQuill (Self-photographed) [Public domain], via Wikimedia Commons

Geologické múzeum: By Robert Niedźwiedzki (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Geologické kladivko a lupa: By Hannes Grobe, AWI (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons