Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku z každej horniny spomínanej v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Hlbinné vyvreté horniny
  2. Výlevné vyvreté horniny
  3. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o vyvretých horninách alebo výstavku týchto hornín.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Hlbinné vyvreté horniny

Vznikajú pomalým tuhnutím magmy pod zemským povrchom. Majú všesmerne zrnitú stavbu, sú viditeľné zrná minerálov, ktoré sú usporiadané nepravidelne.

Patrí sem žula (tvorená minerálmi kremeňom, živcami a sľudou), gabro a diorit.

Výlevné vyvreté horniny

Vznikajú rýchlejším tuhnutím lávy na zemskom povrchu. Minerálne zrná sa väčšinou nedajú pozorovať voľným okom. Môžu byť celistvé alebo pórovité (po unikajúcich bublinkách plynu).

  • čadič - celistvý, vzniká z riedkej lávy
  • ryolit - pórovitý, vzniká z hustej lávy
  • andezit - vzniká z prechodnej lávy
  • sopečné sklá - vznikajú rýchlym stuhnutím lávy (obsidián a perlit)

Tuf vzniká zo sopečných vyvrhlín (popol, bomby - nevylievajú sa zo sopky, ale sú vyvrhované do vzduchu) ich usadením a spevnením.