Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov na tému magmetickej a sopečnej činnosti. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Magmatická činnosť
  2. Sopečná činnosť
  3. Sopky
  4. Sopky v dejinách ľudstva
  5. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o mineráloch alebo výstavku minerálov.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Magmatická a sopečná činnosť

Sú to vnútorné geologické procesy. Vo vnútri Zeme sú vysoké teploty - látky sú v roztavenom stave.

Magmatická činnosť

Magma je zmes roztavených látok pod zemským povrchom. Hlavné zložky sú oxid kremičitý (SiO2), alkálie (Na, K, Ca, Mg) a železo. Obsahuje aj vodnú paru a rôzne plyny, preto stúpa hore. Jej ochladzovaním vznikajú vyvreté horniny a kryštalizujú minerály. Pod zemským povrchom tuhne pomaly - vznikajú hlbinné vyvreté horniny.

Sopečná činnosť (vulkanizmus)

Je to proces prenikania magmy na zemský povrch - vzniká láva. Láva je roztavená hornina na povrchu Zeme. Stuhnutím lávy vznikajú výlevné vyvreté horniny. Sopka je útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch, pod vodu alebo ľad. Pri výbuchu sa do vzduchu dostávajú sopečné vyvrhliny a zo sopky vytekajú lávové prúdy. Sprievodné javy sopečnej činnosti sú výrony plynov a pary, horúce pramene, gejzíry a žlté povlaky síry na okolitých horninách.

Základná stavba sopky:

  1. sopečný kužeľ
  2. magmatický krb
  3. sopečný komín
  4. sopečný kráter