Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov, na ktorých budú zachytené geologické procesy. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google. (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Zdroje energie geologických procesov
 2. Vnútorné geologické procesy
 3. Vonkajšie geologické procesy
 4. Katastrofické geologické procesy
 5. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku k téme geologických procesov.

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Geologické procesy

Sú to procesy meniace zemský povrch.

Zdroje energie geologických procesov:

 • zemské teplo
 • zemská príťažlivosť
 • príťažlivosť Mesiaca
 • slnečné žiarenie

Vnútorné geologické procesy

 • zväčšujú rozdiely v nadmorskej výške
 • rozčleňujú zemský povrch
 • zdrojom energie je zemské vnútro - teplo a príťažlivosť
 • príklady procesov:
  • premena hornín
  • sopečná činnosť
  • horotvorná činnosť
  • zemetrasenie

Vonkajšie geologické procesy

 • zmenšujú rozdiely v nadmorskej výške
 • zdrojom energie je slnečné žiarenie (veterná a morská činnosť, zvetrávanie), príťažlivosť Mesiaca (príliv a odliv) a Zeme (činnosť dažďa, riek a ľadu)

Katastrofické geologické procesy

 • cunami
 • zemetrasenia
 • zosuvy
 • výbuchy sopiek