Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každého minerálu spomínaného v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Vzácne a zriedkavé minerály Slovenska
 2. Náleziská vzácnych a zriedkavých minerálov
 3. Vzácne a zriedkavé minerály sveta
 4. Voľná téma po dohode s pedagógom.
Google
vyhľadávanie

Poznámky

Vzácne a zriedkavé minerály

Patria sem minerály s vzácnym výskytom.

Libethenit

 • minerál medi
 • nálezisko: Ľubietová

Hodrušit

 • minerál medi a bizmutu
 • nálezisko: Hodruša-Hámre
 • tvorí drobné ihličky a zrná

Drahý opál

 • nálezisko: Dubník pri Prešove
 • meniace sa farby

Žezlovitý a holubníkový kremeň

 • holubníkový kremeň je z dvoch kryštálov, vrchný širší, spodný užší
 • žezlovitý kremeň je z dvoch kryštálov, vrchný užší, spodný širší

Aragonit

 • minerál vápnika
 • biely kríčkovitý