Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každého minerálu spomínaného v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Minerály
 2. Grafit
 3. Diamant
 4. Kryštály
 5. Vlastnosti minerálov
 6. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o mineráloch alebo výstavku minerálov.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Minerály 

Minerály vznikajú kryštalizáciou z tavenín, z roztokov alebo z plynov. Kаždý minerál má charakteristický tvar kryštálu. Kryštál je teleso s pravidelnou vnútornou stavbou - kryštálovou štruktúrou, z nej vyplýva vonkajší tvar a vlastnosti minerálu. Kryštály narastené na spoločnom základe vytvárajú drúzu. Agregáty sú zhluky kryštálov vznikajúce v nedostatočnom priestore.

Grafit (tuha)

 Mäkký minerál z atómov uhlíka - slabé väzby, usporiadané v rovinách.

Diamant

 Je najtvrdší minerál. Z atómov uhlíka, sú inak usporiadané ako pri grafite, medzi nimi sú silné väzby.

Kamenná soľ

Je zo striedajúcich sa iónov sodíka a chlóru.

Fyzikálne (mechanické) vlastnosti minerálov

Hustota

Rozdelenie minerálov podľa hustoty:

 • ťažké
 • ľahké

Tvrdosť

Tvrdosť je schopnosť kryštálu odolávať poškodeniu kryštálovej plochy iným minerálom alebo predmetom.

Stupnica tvrdosti:

 1. mastenec
 2. kamenná soľ
 3. kalcit
 4. fluorit
 5. apatit
 6. živec
 7. kremeň
 8. topás
 9. korund
 10. diamant

Optické vlastnosti - farba a lesk (patria k fyzikálnym vlastnostiam)

Farba

Podľa farby rozdeľujeme minerály na:

 • farebné
 • sfarbené
 • bezfarebné

Lesk

Je odraz svetla od minerálu. Môže byť kovový a nekovový. Nekovový môže byť diamantový, sklenný, mastný, hodvábny a perleťový.

Chemické vlastnosti minerálov

 • Rozpustnosť vo vode
 • Rozklad pôsobením chemikálii