Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každého minerálu a horniny spomínanej v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Minerály
 2. Horniny
 3. Zaujímavosti o mineráloch
 4. Zaujímavosti o horninách
 5. Konkrétny minerál alebo hornina
 6. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku alebo výstavku minerálov a hornín.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Minerály

Minerál alebo nerast je väčšinou anorganická prírodnina (existuje aj niekoľko organických minerálov), je:

 • prvok alebo chemická zlúčenina
 • za normálnych podmienok kryštalický
 • prirodzene sa vyskytuje v prírode
 • rovnorodý

Môže byť akéhokoľvek skupenstva. Z minerálov pozostávajú všetky horniny. Najčastejšie minerály zemskej kôry sú živec (50%) a kremeň (10%). Veda, ktorá skúma minerály je mineralógia.

Horniny

Hornina je rôznorodá anorganická prírodnina, zložená z jedného, alebo viacerých minerálov. Skupenstvo hornín je pevné a kvapalné. Veda, ktorá skúma horniny je petrológia.

Podľa vzniku rozdeľujeme horniny na:

 • vyvreté
 • usadené
 • premenené