Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

 1. Biologická rovnováha
 2. Ekologická rovnováha
 3. Ekologické hospodárenie
 4. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o biologickej a ekologickej rovnováhe.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Biologická rovnováha

Biologická rovnováha je vtedy, keď je vyvážený stav živých zložiek v ekosystéme. Udržuje sa spätnou väzbou.

Spätná väzba môže byť:

 • pozitívna
 • negatívna
zväčšenie počtu

pozitívna spätná väzba


zväčšenie počtu

korisť

 

predátor

zmenšenie počtu

negatívna spätná väzba


zväčšenie počtu

Ekologická rovnováha

Ekologická rovnováha je schopnosť ekosystému udržiavať rovnovážny (pôvodný) stav po narušení podmienok ekosystému.

Vplyvy narúšajúce ekologickú rovnováhu:

 • znečistenie vzduchu, vody a pôdy
 • klimatické zmeny
 • rast ľudskej populácie
 • šírenie chorôb
 • stavebná činnosť
 • doprava
 • energetika

Ako by sme mali hospodáriť, aby sa nenarušila ekologická rovnováha v krajine?

 • zachovať čo najviac zelene
 • chovať zvieratá na voľných plochách
 • využívať prírodné hnojivá
 • využívať biologickú ochranu rastlín
 • využívať bio látky
 • chrániť pôvodné neregulované vodné toky
 • chrániť pôdu pred eróziou
 • využívať ekologické zdroje energie
 • podporovať ekologickú dopravu
 • nespaľovať v domácnostiach odpad