Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každého biomu spomínaného v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Biosféra
 2. Biomy
 3. Tundra
 4. Tajga
 5. Listnaté lesy
 6. Tropické pralesy
 7. Stepi
 8. Púšte a polopúšte
 9. Savany
 10. Obeh vody v prírode
 11. Obeh kyslíka v prírode
 12. Obeh uhlíka v prírode
 13. Obeh dusíka v prírode
 14. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o biomoch, prípadne o kolobehu niektorého zo spomínaných prvkov.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Biosféra a biomy

Biosféra je súbor všetkých ekosystémov Zeme. Je to priestor v ktorom žijú organizmy. V biosfére rozlišujeme tri oblasti - morská, sladkovodná a suchozemská.

Podľa charakteristického rastlinstva môžeme zoskupovať ekosystémy do väčších celkov - biomov.

Tundry

 • stále zamrznutá pôda (v lete časť rozmŕza)
 • lišajníky, machy a zakrpatené dreviny

Ihličnaté lesy (tajga)

 • chladnejšie oblasti mierneho pásma
 • ihličnaté dreviny

Listnaté lesy

 • teplejšie oblasti mierneho pásma
 • teplé letá a chladné zimy, dostatok zrážok
 • listnaté dreviny

Tropické pralesy

 • v tropických oblastiach s dostatkom zrážok a tepla po celý rok
 • vysoká druhová pestrosť

Stepi (prérie, pampy)

 • chladné zimy a málo zrážok
 • trávy

Púšte a polopúšte

 • suché teplé alebo studené oblasti
 • chudobné rastlinstvo, alebo úplne chýba

Savany

 • teplé oblasti
 • striedanie období sucha dažďov
 • trávy + riedke stromy a kry

Obeh látok a energie v biosfére

V biosfére prebieha obeh látok a tok energie. Hlavným zdrojom energie je slnečné žiarenie. Tok energie prebieha od producentov cez konzumenty k reducentom. Z obehu látok je najdôležitejší obeh vody, kyslíka, uhlíka a dusíka.