Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

 1. Potravové reťazce
 2. Potravové siete
 3. Potravová pyramída
 4. Vývoj ekosystémov
 5. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o živote ekosystému.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Život ekosystému

Potravový reťazec vyjadruje prenos látok a energie medzi organizmami.

Príklady potravových reťazcov:

 • pastevno-koristnícky
 • parazitický
 • rozkladný
Potravové reťazce vytvárajú potravové siete.
Vzťah z hľadiska množstva potravy medzi producentami a konzumentami vyjadruje potravová pyramída.
V ekosystémoch sa v určitých časových obdobiach menia podmienky preto sa menia aj ekosystémy - vývoj ekosystému.
Vývoj ekosystému:
 1. narušenie starého ekosystému
 2. vyzrievanie ekosystému
 3. dosiahnutie stability (klimax - vyzretý ekosystém)