Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každého ekosystému spomínaného v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Ekosystém
 2. Neživé a živé zložky ekosystému
 3. Pevninské ekosystémy
 4. Sladovodné ekosystémy
 5. Morské ekosystémy
 6. Vplyv človeka na ekosystémy
 7. Obeh látok a tok energie v ekosystéme
 8. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o ekosystémoch.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Ekosystém

Ekosystém je tvorený spoločenstvami organizmov spolu s neživým prostredím.

Neživé zložky ekosystému:

 • slnečné žiarenie
 • voda
 • vzduch
 • pôda
 • klíma

Živé zložky ekosystému: spoločenstvá organizmov

Rozdelenie ekosystémov podľa podmienok prostredia:

 • pevninské ekosystémy - tropický les, púšť, savana, les mierneho pásma, tundra, tajga, lúka, mokraď...
 • vodné ekosystémy
  • sladkovodný ekosystém
   • so stojatou vodou - jazero, pleso, rybník
   • s tečúcou vodou - potok, bystrina, rieka
  • morský ekosystém - more, oceán
  • ekosystém s brakickou vodou

Rozdelenie ekosystémov podľa vplyvu človeka:

 • prirodzené (prírodné)
 • kultúrne (umelé)
 • polokultúrne

Obeh látok a tok energie v ekosystéme

producenty

rastliny

konzumenty

živočíchy

↓↑
 

rozkladače

(reducenty)

baktérie a huby