Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov súvisiacich s pohybom zemskej kôry (litosférické dosky, rift, oceánsky chrbát...), súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Pohyb litosférických dosiek
  2. Rifty a oceánske chrbty
  3. Oceánske priekopy
  4. Sopečné pohoria
  5. Ostrovné oblúky
  6. Vrásnenie
  7. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku, výstavku alebo modely k téme pohybov litosféry.

Google
vyhľadávanie

 

Poznámky

Zemská kôra v pohybe 

Litosférické dosky sa pohybujú po plastickej časti zemského plášťa. Zapríčiňuje to pohyb hmôt v zemskom plášti vplyvom teploty.

Vzďaľovanie litosférických dosiek

Na niektorých miestach zemská kôra klesá, vytvorí sa prepadlina - rift. V riftoch vystupuje čadičová láva - vzniká nová zemská kôra. Formujú sa tu oceánske chrbty.

Približovanie litosférických dosiek

1. Pri strete oceánskej zemskej kôry a pevninskej zemskej kôry sa oceánska podsúva pod pevninskú. Vznikajú tu oceánske priekopy - v nich zaniká oceánska zemská kôra. Vystúpením roztavených hmôt z podsunutej dosky vznikajú sopečné pohoria alebo sopečné ostrovné oblúky.

2. Pri strete dvoch dosiek s pevninskou zemskou kôrou dochádza k vyzdvihnutiu ich okrajov a vznikajú vrásnením pásmové pohoria.