Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Organizmy a prostredie
 2. Látky ako súčasť organizmov
 3. Ekológia
 4. Prispôsobivosť organizmov
 5. Znášanlivosť organizmov
 6. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku k téme organizmov a ich prostredia.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Látky ako súčasť organizmov

Medzi živou a neživou prírodou prebieha výmena látok a energie. Prvky, ktoré tvoria telo organizmov, sa nazývajú biogénne prvky, napr. uhlík, dusík, síra, fosfor, kyslík, vodík, železo, horčík...

Z anorganických látok majú pre stavbu tiel živých organizmov najväčší význam:

 • voda
 • zlúčeniny vápnika
 • zlúčeniny železa
 • zlúčeniny horčika

Z organických látok majú najväčší podiel:

 • cukry
 • tuky
 • bielkoviny
 • nukleové kyseliny

Ekológia

Ekológia je veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Každý organizmus potrebuje z prostredia kyslík, vodu, svetlo, teplo, živiny..., nazývame ich ekologické faktory.

Prispôsobivosť (adaptabilita) organizmov

Organizmy sa podmienkam prostredia dokážu do určitej miery prispôsobiť.

Znášanlivosť (tolerancia) organizmov

Každý organizmus je schopný znášať určitý rozsah hodnôt ekologických faktorov.