Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov chránených neživých prírodnín a chránených území. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú a k akej ochrane sa vzťahujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Ochrana neživej prírody
 2. Chránené krajinné oblasti
 3. Národné parky
 4. Chránené areály
 5. Národné prírodné rezervácie
 6. Prírodné rezervácie
 7. Národné prírodné pamiatky
 8. Prírodné pamiatky
 9. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o ochrane prírody na Slovensku.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Neživá príroda a jej ochrana

Ochranu prírody na Slovensku garantuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Upravuje ochranu rastlín, živočíchov, území aj neživej prírody. Ochrana prírody môže byť druhová alebo územná.

Zákon rozlišuje tieto kategórie chránených území:

 • národný park (je ich 9)
  • NP Malá Fatra
  • NP Muránska planina
  • NP Nízke Tatry
  • Pieninský NP
  • NP Poloniny
  • NP Slovenský kras
  • NP Slovenský raj
  • Tatranský NP
  • NP Veľká Fatra
 • chránená krajinná oblasť (je ich 14)
  • Biele Karpaty
  • Cerová vrchovina
  • Dunajské luhy
  • Horná Orava
  • Kysuce
  • Latorica
  • Malé Karpaty
  • Poľana
  • Ponitrie
  • Strážovské vrchy
  • Štiavnické vrchy
  • Vihorlat
  • Východné Karpaty
  • Záhorie
 • chránený areál
 • národná prírodná rezervácia
 • prírodná rezervácia
 • národná prírodná pamiatka
 • prírodná pamatka