Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači ku každej geologickej jednotke Slovenska niektoré pohoria k nej patriace. Súbory pomenuj podľa toho, aké pohorie zobrazujú a k akej jednotke patria. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Geologické jednotky Slovenska
 2. Staršie geologické jednotky Slovenska
 3. Mladšie geologické jednotky Slovenska
 4. Gemerské pásmo
 5. Veporské pásmo
 6. Pásmo jadrových pohorí
 7. Bradlové pásmo
 8. Flyšové pásmo
 9. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o geologických jednotkách Slovenska.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Geologické jednotky Slovenska

Územie Slovenska patrí do Západných Karpát. Je to pásmové pohorie.

Staršie geologické jednotky Slovenska

Vznikli alpínskym vrásnením.

Gemerské pásmo

 • časť Slovenského rudohoria, Volovské vrchy - prvohorné fylity, čadiče, ryolity
 • Slovenský raj a Slovenský kras - druhohorné vápence

Veporské pásmo

 • časť Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier, Veporské a Stolické vrchy - prvohorné premenené horniny a žula
 • Muránska planina - druhohorné vápence

Pásmo jadrových pohorí

 • sú tvorené jadrom zo žuly alebo premenených hornín, na jadre sú vrstvy vápencov a dolomitov
 • Tatry, Malá a Veľká Fatra, Považský Inovec, Malé karpaty, Tribeč

Bradlové pásmo

 • bradlo je skala z druhohorných vápencov, vyčnievajú z ílovcov a pieskovcov
 • časť Bielych Karpát, Považie, Orava, Pieniny

Flyšové pásmo

 • flyš - striedanie pieskovcov a ílovcov
 • časť Bielych Karpát, Kysuce, časť Oravy, Čergov, Nízke Beskydy

Mladšie geologické jednotky Slovenska

 • sopečné pohoria - Slánske vrchy, Vihorlat, Vtáčnik, Kremnické vrchy, Poľana - andezity, ryolity, čadiče, tufy
 • kotliny a nížiny - ílovce, pieskovce, íly, piesky, štrky, vápence, hliny, spraše, ľadovcové usadeniny, travertíny