Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov súvisiacich s vývojom prírody na Slovensku. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Vývoj prírody Slovenska
  2. Významné prírodné lokality na Slovensku súvisiace s vývojom prírody v jednotlivých geologických obdobiach
  3. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o histórii prírody Slovenska.

 





Google




vyhľadávanie

Poznámky

História prírody Slovenska

Prahory a starohory

Na našom území bolo pravdepodobne more.

Prvohory

Začiatkom prvohôr bolo na väčšine územia Slovenska more - ľaliovky, koraly, ramenonožce, lastúrniky, hlavonožce, trilobity... Vznikali pieskovce, bridlice a vápenec. Neskôr vzniklo vrásnením pohorie zo žúl a premenených hornín. V močiaroch vznikalo čierne uhlie. Koncom prvohôr malo naše územie charakter púšte so skromným životom.

Druhohory

Väčšina územia bola pod hladinou Tethysu. More malo tropický charakter. Žili v ňom riasy, ľaliovky, koraly, ježovky, ramenonožce, amonity, belemnity, lastúrniky... Na vyčnievajúcich ostrovoch žili aj dinosaury. Vznikali vápence a dolomity. Koncom druhohôr vznikla súš alpínskym vrásnením.

Treťohory

Časť územia pokrývalo more. Žili v ňom riasy, koraly, ježovky, lastúrniky, ulitníky, ryby, žraloky... Na súši rástli palmy, figovníky, ihličnaté a listnaté stromy... Žili tu mastodonty, opice, predkovia koní, jeleňov, ale aj človeka. Podnebie bolo teplé, subtropické. V jazerách a močiaroch zo spadnutých stromov vznikalo hnedé uhlie. Častá bola sopečná činnosť. Vznikal flyš - striedanie vrstiev pieskovcov a ílovcov.

Štvrtohory

V ľadových dobách na sever zasahoval kontinentálny ľadovec. V krajine prevládala chladná tundra. Na pohoriach boli horské ľadovce. V medziľadových dobách sa príroda podobala dnešnej. Vznikala pôda, výzdoba jaskýň, korytá riek, kotliny... Sopečná činnosť bola naposledy pred 12 tis. rokmi - Putikov vŕšok. Dochovali sa aj dôkazy o živote človeka.