Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov organizmov žijúcich v treťohorách a štvrtohorách. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Treťohory
  2. Vývoj života v treťohorách
  3. Štvrtohory
  4. Vývoj života v štvrtohorách
  5. Ľadové doby
  6. Medziľadové doby
  7. Vývoj človeka
  8. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o treťohorách a štvrtohorách.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Treťohory

Geologický vývoj a podnebie

Začiatkom treťohôr dosiahli kontinenty takmer ich dnešnú pozíciu. Pokračovalo alpínske vrásnenie, výrazná bola sopečná činnosť. Pokračovalo teplé obdobie z druhohôr, no neskôr sa ochladilo. Z listnatých a ihličnatých stromov vznikalo hnedé uhlie. Na dne pokojných zátok vznikala ropa a zemný plyn z usadených organizmov.

Vývoj života

Moria boli bohaté aj na numulity, koraly, mäkkýše, ježovky, kraby, kostnaté ryby a žraloky. Na súši nastal rozvoj vtákov a cicavcov. Rozvíjal sa aj hmyz, menšie plazy a obojživelníky. Z cicavcov sa začali rozvýjať hlodavce, hmyzožravce, kopytníky, chobotnáče, šelmy a predchodcovia opíc. Z rastlín prevládajú krytosemenné rastliny, ale rástli aj nahosemenné rastliny. Vznikali lúky s trávami.

Štvrtohory

Geologický vývoj

Pokračovalo alpínske vrásnenie. Podnebie bolo typické striedaním ľadových a medziľadových dôb. Usadzovali sa štrky, piesky a spraše. Vznikala pôda.

Život v ľadových dobách

V chladnejších oblastiach rástli machy, lišajníky, dryádka osemlupienková, zakrpatené vŕby a brezy. Teplejšie oblasti pokrývali trávy, kríkové vŕby a brezy, borievky, zakrpatené borovice. V pásme lesov - tajge rástli jedle a borovice. V oblastiach ďalej od ľadovcov boli zmiešané alebo listnaté lesy. Cicavce - mamuty, srstnaté nosorožce, kone, pižmone, soby, lumíky, hlodavce.

Život v medziľadových dobách

Živočíchy: lesný slon, jeleňovitá zver, šabľozubé mačkovité šelmy, jaskynné levy, jaskynné medvede, kone, hyeny, hlodavce. Rozvíjali sa aj primáty a predkovia človeka.

Vývoj človeka

Na začiatku štvrtohôr žil človek vzpriamený. Živil sa prevažne rastlinnou potravou, používal kamenné nástroje a oheň, ktorý nevedel založiť. Asi pred 100 tis. rokmi sa objavil človek rozumný (homo sapiens). Neandertálec mal dokonalejšie nástroje, živil sa lovom a dorozumieval sa jednoduchou rečou. Kromaňonec žil na konci poslednej ľadovej doby a najviac sa už podobal na dnešného človeka.