Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

  1. Prahory
  2. Starohory
  3. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o prahorách a starohorách.

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Prahory

Sopečná aktivita, spevňovanie zemskej kôry, vytváranie kontinentov, zvyšovanie obsahu kyslíka v atmosfére, dopady veľkých meteoritov, vznik najstarších hornín, vrásnenie pohorí, vznik rúd, vznik usadených hornín, vápence - stromatolity.

Koniec prahôr - zoslabenie vulkanickej činnosti, vytváranie riftov, pohyb zemskej kôry.

Vznik života

Približne pred 3,5 mld. rokov v mori. Prvé organizmy žijúce bez prítomnosti kyslíka sa živili organickými látkami vznikajúcimi z anorganických zdrojov, neskôr začali využívať ako živiny anorganické látky - fotosyntéza (sinice). Zvyšovanie podielu kyslíka v atmosfére viedlo k rozvoju života.

Starohory

Vrásnenie, zvetrávanie, vznik sedimentov, dolomitu a rúd, vývoj a rozpad kontinentov, 2 x globálne zaľadnenie, vznik organizmov s bunkovým jadrom. Koncom starohôr sa rozvíjali aj mnohobunkové organizmy (mechúrniky, obrúčkavce, článkonožce).