Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov súvisiacich so stavbou Zeme, súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Stavba Zeme
 2. Zemská kôra
 3. Zemský plášť
 4. Zemské jadro
 5. Litosféra
 6. Zisťovanie stavby Zeme
 7. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku, výstavku alebo modely k téme stavba Zeme.

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Stavba Zeme

Stavba Zeme:

 • zemská kôra
 • zemský plášť
 • zemské jadro

Zemská kôra

 

Chemické zloženie: kremík, kyslík, železo, hliník, vápnik, horčík.

Pevninská zemská kôra má 3 vrstvy:

 1. usadené horniny
 2. žulová vrstva
 3. čadičová vrstva

Oceánska zemská kôra má 2 vrstvy:

 1. usadené horniny
 2. čadičová vrstva

Zemský plášť

 

Chemické zloženie: kremík, kyslík, horčík a železo.

Litosféra

Je tvorená vrchnou vrstvou plášťa spolu so zemskou kôrou. Je rozlámaná na dosky, ktoré sa pohybujú po plastickej časti plášťa.

Zemské jadro

 

Chemické zloženie: oxidy a sulfidy železa a niklu v roztavenom stave.

Spôsoby zisťovania stavby a zloženia Zeme: štúdium zemetrasných vĺn, meteoritov, magmy a lávy.