Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku usadenej horniny spomínanej v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Usadené horniny
 2. Nespevnené úlomkovité usadené horniny
 3. Spevnené úlomkovité usadené horniny
 4. Biogénne usadené horniny
 5. Chemické usadené horniny
 6. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o usadených horninách alebo výstavku týchto hornín.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Usadené horniny

Vznikajú premiestnením, uložením a aj spevnením zvetraných úlomkov, vyzrážaním z roztokov alebo usadením zvyškov biologickej aktivity. Spevnenie úlomkov zabezpečuje tmel. Horniny sa usádzajú do vrstiev. Vrstvy sú vodorovne uložené doskovité telesá usadenín, ktorých vznik podmienil určitý proces, majú približne rovnaké vlastnosti a zloženie v celom svojom objeme a odlišujú sa od iných vrstiev. Súbor vrstiev sa nazýva súvrstvie. Spodná vrstva sa nazýva podložie a vrchná nadložie. Každá vrstva má svoju hrúbku.

Rozdelenie usadených hornín:

 • úlomkovité usadené horniny - vznikajú usadzovaním úlomkov hornín a minerálov
  • nespevnené - štrk, piesok, spraš, íl
  • spevnené - zlepenec, pieskovec, ílovec
 • biogénne (organogénne) usadené horniny - vznikajú z tiel odumretých rastlín a živočíchov - vápenec, rašelina, čierne a hnedé uhlie, ropa
 • chemické usadené horniny - vznikajú vylučovaním minerálnych látok z vody - sadrovec, kamenná soľ, dolomit, travertín