Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každej premenenej horniny spomínanej v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh, prírodnín...). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Premena hornín
  2. Premenené horniny
  3. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o premenených horninách alebo výstavku týchto hornín.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Premena hornín

Premena hornín je vnútorný proces, menia sa fyzikálne a chemické vlastnosti horniny účinkami tlaku a teploty. Horniny vzniknuté týmto procesom sa nazývajú premenené.

Premena môže byť:

  • kontaktná
  • regionálna

Charakteristická pre premenené horniny je bridličnatosť - minerály vytvárajú v hornine pásikavý vzhľad.

Premenené horniny

Fylit

Vzniká z ílov mierným zvýšením tlaku a teploty.

Svor

Pri vyššej teplote a tlaku vzniká z fylitu.

Rula

Vzniká zo svoru alebo žuly zvýšením teploty a tlaku.

Mramor

Vzniká premenou vápenca.

Grafit

Je to chemická látka uhlík (C). Organický alebo anorganický pôvod.

Magnetit

Je najvýznamnejšou železnou rudou. Má magnetické vlastnosti. Vzniká premenou iných železných rúd.