Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov miest po zemetrasení. Súbory pomenuj podľa toho, kde boli vyfotografované. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Zemetrasenia
 2. Typy zemetrasení
 3. Cunami
 4. Zemetrasenia v histórii ľudstva
 5. Najničivejšie zemetrasenia
 6. Zemetrasenia na Slovensku
 7. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o zemetraseniach.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Zemetrasenie

Zemetrasenie sú otrasy zemskej kôry. Je to vnútorný geologický proces. Štúdiom zemetrasení sa zaoberá seizmológia.

Typy zemetrasenia:

 • tektonické - vznikajú na zlomoch litosférických dosiek
 • sopečné - vznikajú vplyvom magmy a tlaku plynov v okolí sopiek
 • závalové - vznikajú prepadnutím podzemných dutín a zosuvmi
 • antropogénne - sú spôsobené ľudskou činnosťou

Miesto vzniku zemetrasenia sa nazýva ohnisko zemetrasenia. Z neho sa šíria zemetrasné vlny. Miesto, kde najskôr dorazia na zemský povrch je epicentrum zemetrasenia. Na označenie sily zemetrasenia sa najčastejšie používa Richterova stupnica.

Podmorské zemetrasenia spôsobujú vznik cunami.