Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každej suroviny spomínanej v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh, prírodnín...). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

 Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Nerastné suroviny
 2. Ťažba nerastných surovín
 3. Ekologické dopady ťažby surovín
 4. Rudy
 5. Nerudy
 6. Energetické suroviny
 7. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o využívaní nerastného bohatstva Zeme alebo výstavku nerastných surovín.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Využívanie nerastného bohatstva Zeme

Z minerálov a hornín sa získavajú látky, ktoré sa využívajú na výrobu rôznych produktov, alebo sa využívajú v takom stave, ako sa nachádzajú v prírode. Takéto minerály a horniny nazývame nerastné suroviny. Ťažíme ich v baniach alebo vrtmi. Ložiská nerastných surovín sú vyčerpateľné.

Rudy

 Získavajú sa z nich kovy.

 • magnetit - železná ruda
 • galenit - olovená ruda
 • sfalerit - zinková ruda
 • bauxit - hliníková ruda

Nerudy

Neobsahujú kovy, využívajú sa v stavebníctve (štk, piesok, íl), ako obklady (mramor), sochársky kameň, náhrobné kamene (žula), obrubníky (andezit), výroba vápna (vápenec) a cementu, skla (kemičitý piesok), sadry (sadrovec), keramiky (kaolín)... Z niektorých sa získavá energia (energetické suroviny) - ropa, uhlie, zemný plyn, rádioaktívne suroviny.