Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každej rudy spomínanej v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh, prírodnín...). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Rudy
  2. Ťažba rúd
  3. Zlato
  4. Získavanie železa z rúd
  5. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o rudách alebo výstavku rúd.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Rudy

Rudy sú nerastné suroviny obsahujúce kovy. Často sa vyskytujú v žilách. Vznikajú pri sopečnej činnosti.

Zlato

Zlato je ušľachtilý, žltý, stály, odolný, veľmi kujný, elektricky aj tepelne vodivý kov. V prírode sa vyskytuje najmä v rýdzej forme. Používa sa na výrobu šperkov, v mikroelektronike a v počítačovom priemysle.

Pyrit

Kryštály tvaru kocky. Výroba kyseliny sírovej a síranu železnatého.

Chalkopyrit

Najbežnejší zdroj medi.

Galenit

Kryštály majú tvar kociek. Najvýznamnejšia ruda olova.

Sfalerit

Získava sa z neho zinok.

Antimonit

Výroba antimónu. Používa sa pri výrobe skla, ako traskavina do rozbušiek, bezpečnostných zápaliek a pyrotechnických pomôcok.

Siderit

Železná ruda.