Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači aspoň 10 obrázkov, na ktorých budú zložky neživej prírody, vplyv organizmov a človeka na neživú prírodu, obrázky na tému geológia... , súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom. (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Neživá príroda
 2. Závislosť organizmov od neživej prírody
 3. Vplyv organizmov na neživú prírodu
 4. Význam neživej prírody pre človeka
 5. Nerastné suroviny
 6. Geológia a jej význam
 7. Významní geológovia
 8. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku alebo výstavku k téme neživá a živá príroda.

Googlevyhľadávanie

Poznámky

Neživá a živá príroda

Neživú prírodu tvorí:

 • slnečné žiarenie
 • vzduch
 • voda
 • minerály, horniny a pôda

Organizmy potrebujú z neživej prírody:

 • teplo
 • svetlo
 • O2
 • CO2
 • vodu
 • pôdu

Vplyv organizmov na neživú prírodu:

 • vznik pôdy
 • zvetrávanie
 • vznik uhlia
 • vznik vápencov
 • vplyv človeka

Význam neživej prírody pre človeka

Nerastné suroviny - sú suroviny, ktoré človek získava z neživej prírody a využíva ich na výrobu produktov.

Členíme ich na:

 • rudy - vyroba kovov
 • nerudy

Geológia

Geológia je veda zaoberajúca sa zložením, stavbou, vlastnosťami a vývojom Zeme, ako aj procesmi, ktoré ju tvorili/tvoria. Odborníci zaoberajúci sa geológiou sú geológovia.

Význam geológie:

 • hľadanie vodných zdrojov
 • stavebníctvo
 • hľadanie nerastných surovín
 • predpovedanie nebezpečných javov
 • štúdium zemského telesa
 • baníctvo
 • ochrana životného prostredia
 • štúdium jaskýň...